Schools

Name of educational organization, address, contacts

Language of study

School director

Telephone

(office., mob.)

1

KSU “School-Lyceum №1”

Saryarka district,

Zheltoksan St. 9

http://1.astana-bilim.kz/

sh1_astana@mail.ru

russian

Mendybaev

Aydarbek Bulekbaevich

8778-348-44-26

50-16-94

2

KSU “School-gymnasium No. 2 named after Gafu Kairbekov”

Saryarka district,

st. Seifullina, h.19

http://2.astana-bilim.kz/

astana_sh2@mail.ru

kazakh, russian

Shaymerdinov

Hamil Magazhirovich

8701-288-10-90

50-16-31

3

KSU “School-gymnasium No. 3”

Saryarka district,

Republic Ave., 35

http://3.astana-bilim.kz

astana_school3@inbox.ru

kazakh, russian

Executive Eleubaeva Karlygash Kalimzhanovna

+7 777 519 3716

50-16-95

4

KSU “School – Gymnasium No. 4 named after Zhambyl Zhabayev”

Baykonyr district, st. Sh.Aimanova 3

http://4.astana-bilim.kz/

ast_jam4@mail.ru

kazakh

Syzdykova

Bazarkul Sagyndykovna

8775-117-76-67

50-16-55

5

KSU “Gymnasium No. 5”

Baykonyr district,

st. J. Tarhan, 16

http://5.astana-bilim.kz/

astana-mektep5@yandex.kz

kazakh, russian

Trufanov

Alexey Stefanovtich

8701-395-58-69

50-17-42

6

KSU “Gymnasium No. 6”

Saryarka district,

Bogenbay ave. 47/1

http://6.astana-bilim.kz/

gim6ast@mail.ru

russian

Krylova

Tatyana Konstantinovna

8701-315-97-07

43-17-42

7

KSU “School-gymnasium No. 7 named after Gali Ormanov”

Saryarka district,

Bogenbai Batyr ave., 57

http://7.astana-bilim.kz/

sh7_astana@mail.ru

kazakh, russian

Aitova

Zhanat Turysbekovna

8702-666-74-47

50-14-72

8

KSU “Secondary school number 8”

Baykonyr district

56 Asan St.

http://8.astana-bilim.kz/

kazakh

executive Alimkulova

Akmaral Kurmangalievna

8702-605-91-60

50-17-74

9

KSU “School No. 9 for gifted children” Zerde “

Saryarka district,

Saryarka Ave., 20

http://9.astana-bilim.kz

Zerde07@mail.ru

kazakh

Zhanibekova

Alia Zhanibekovna

8775-160-70-24

50-18-01

10

KSU “School-gymnasium No. 10”

Baykonyr district, st. Gabdullina, 7

http://10.astana-bilim.kz/

sh_10astana@mail.ru

kazakh, russian

Tashenova

Marziya Akimovna

8701-526-16-84

50-17-90

11

KSU “Complex” Kindergarten-elementary school No. 12 “

Baykonyr district, Kamysty st., 7

http://12.astana-bilim.kz/

shkola-kompleks12@mail.ru

kazakh, russian

Jumabay

Toқtash Absagatuly

8-775-313-12-52

41-63-35

12

KSU “Secondary school number 13”

Almaty district, ZhM “Industrial”, Shalkode 5

http://13.astana-bilim.kz

astana_sh13@mail.ru

kazakh, russian

Rakhymbekov

Kanat Kekenovich

8777-951-91-07

50-15-41

13

KSU “School-gymnasium No. 14”

Saryarka district, st. Moscow, 23

http://14.astana-bilim.kz

direktor_sh14@mail.ru

kazakh, russian

Nadein

Oleg Anatolyevich

8701-355-27-04

50-14-80

14

KSU “Lyceum School No. 15”

Saryarka district, 48/1 Saryarka ave.

http://15.astana-bilim.kz

astana_lizei@mail.ru

kazakh, russian

Zharkenov

Bauyrzhan Kaparovich

8701-301-66-07

50-14-97

15

KSU “Secondary school No. 16 named after Tolegen Aybergenov”

Baykonyr district, Kenesary st., 81

http://16.astana-bilim.kz

astanash16@mail.ru

казахский,

russian

Aitmukhametova

Balzhan Kirtaevna

8775-999-37-07

50-16-62

16

KSU “School-gymnasium №17 named after Akan Kurmanov”

Yesil District, 9/1 Kabanbai Batyr Ave.

http://17.astana-bilim.kz

sh_17@mail.ru

kazakh, russian

Umerbaeva

Ramzia Faatovna

8777-777-11-79

50-17-25

17

KSU “Secondary school number 18”

Saryarka district, 17 Bogenbai Batyr ave.

http://18.astana-bilim.kz

18_school.astana@mail.ru

kazakh, russian

Kadyrova

Bakyt Batkulaevna

8702-397-28-56

50-15-74

18

KSU “Secondary school No. 19”

Saryarka district, 32 Tamshaly St.

http://19.astana-bilim.kz/

sh19kz@mail.ru

kazakh, russian

Chizhevskaya

Larisa Evstafievna

8701-446-93-47

50-15-57

19

KSU “Secondary school No. 20”

Saryarka district, st. Kartalinskaya, 62

http://20.astana-bilim.kz

astana.sh20@mail.ru

russian

Kosybaeva

Altynay Makhmedunovna

8775-928-69-80

50-15-60

20

KSU “Secondary school

Number 21 “

Baykonyr district, st. Kemergeruli, 4

http://21.astana-bilim.kz/

russian

Baimukhambetova

Saules Kuatovna

8701-812-11-58

50-15-76

21

KSU “School-gymnasium No. 22”

Almaty district, st. Zh. Zhirentaeva, 16

http://22.astana-bilim.kz/

22_school.astana@mail.ru

russian

Zhunusova

Botagoz Kolzhabaevna

8701-529-58-02

50-17-51

22

KSU “Secondary school number 23”

Baykonir district, st. Taiburyl, 17

http://23.astana-bilim.kz

23kz@yandex.ru

kazakh, russian

Mukhamadiev

Beimbet Mukhamedkazinovich

8701-381-16-30

50-15-92

23

State Institution “Secondary School No. 24”

Yesil district, Prigorodniy housing estate, 127

http://24.astana-bilim.kz/

kazakh, russian

Sundetov

Gabit Nasyrovich

8702-955-54-75

28-15-33

24

KSU “Secondary school No. 25”

Saryarka St. Altynsarin 9

http://25.bilimastana.kz/

astanash25@inbox.ru

kazakh, russian

Gaysina

Sairan Toleukhanovna

87075277719

50-66-47

25

The complex “Kindergarten – primary school number 26”

Saryarka district, Constitution street 24

26school.kz

kazakh

Zhangazakova

Karlygash Esimkhanovna

8701-196-91-21

27-33-35

26

KSU “School-Lyceum No. 27”

Baykonyr district, st. Taha Hussein 5/1

http://27.astana-bilim.kz/

shl_27@mail.ru

kazakh, russian

Baisalbaev

Kanat Slyamgazinovich

8-702-265-39-85

50-17-52 (reception),

50-17-56 (account)

27

KSU “Secondary school No. 28”

Almaty district, st. Petrova, 8

http://28.astana-bilim.kz

chkola28_69@mail.ru

russian

Brusevich Tatyana Appolinarievna

8701-380-06-64

50-15-04

28

KSU “Secondary school No. 29”

Almaty district

railway Zheleznodorozhny, Gorky St., 22

http://29.astana-bilim.kz

shcola29@mail.ru

kazakh, russian

Dosmagambetova Karlygash Tortaevna

8701-479-21-56

60-75-04

29

KSU “School-gymnasium No. 30”

Almaty district, Petrova street 11

http://30.astana-bilim.kz/

kazakh, russian

Azimkhanova

Saule Minshalovna

50-17-14

30

KSU “School-gymnasium No. 31”

Baykonyr district, st. Kenesary, 49

http://31.astana-bilim.kz

astanagimnaz31@mail.ru

kazakh, russian

Samsonova

Irina Konstantinovna

8701-460-90-67

50-17-05

31

KSU “School-gymnasium No. 32”

Almaty district, 25/3 Abylaykhan ave.

http://32.astana-bilim.kz/

kazakh, russian

Groder

Victor Germanovich

8701-512-09-12

50-17-77

32

KSU “Complex” Kindergarten – Primary School No. 33 named after N.Abdirova

Almaty district, st. Zhakhansha Dosmukhameduly, 2

http://33.astana-bilim.kz/

kazakh, russian

Mamethan Aizhan

87023250808
53-21-66

33

KSU “Secondary school No. 34”

Baykonyr district, st. Taiburyl, 23

http://34.astana-bilim.kz/

mektep-34@mail.ru

kazakh

Rahimberlina

Didar Alimovna

8701-165-65-71

53-87-81

34

KSU “School-Lyceum №35”

Saryarka district, 9/1 Abay ave.

http://35.astana-bilim.kz

school-35@bk.ru

kazakh, russian

executive Muratbekova

Almira Kenesovna

87754742795

50-17-36

35

KSU “Secondary school No. 36”

Saryarka district, st. Karasay Batyr, 7

http://36.astana-bilim.kz

sh36_astana@mail.ru

russian

Shunaev

Zharas Sisengalievich

87017770384

50-15-18

36

KSU “Secondary school No. 37 named after Syrbay Maulenov”

Almaty district, Kyshі Dina St. 44/3

http://37.astana-bilim.kz

ast37kz@mail.ru

kazakh, russian

Segizbay

Almagul Tlektesovna

8701-757-11-72

50-16-88

37

KSU “School-Lyceum №38”

Almaty district, st. Musrepova 8/2

http://38.astana-bilim.kz

astana_shl38@inbox.ru

kazakh

Azimbay Kamila Karіmberdіkyzy

8701-469-59-17

50-17-12

38

KSU “School-Lyceum № 40 named after Alkey Margulan”

Saryarka district, railway station Koktal, D. Babatayатly St., 26

http://40.astana-bilim.kz

sh40margulan@yandex.kz

kazakh

Azimbay Kamila Karіmberdіkyzy

8775-739-47-52

50-16-69

39

KSU “Secondary school No. 41”

Saryarka district, metro station Koktal, 1a Ardaglerler

http://41.bilimastana.kz

shkola41astana@mail.ru

russian

Yeserkepova

Marzia Temirgalievna

8701-312-57-04

50-15-62

40

KSU “Secondary school No. 42”

Almaty district, railway station Kүygenzhar, st. Zhanatұrmys 6/2

http://42.astana-bilim.kz/

kazakh

Kaliev

Serik Sabyrbekovtich

8701-186-85-88

49-64-35

41

KSU “Secondary school number 43”

Almaty district, LM “Michurino”, Alakol St., 18

http://43.astana-bilim.kz

shkola43_ast@mail.ru

russian

Muldasheva

Sholpan Kazkenovna

8771-297-08-17

29-43-73

42

KSU “Secondary school number 44”

Almaty district, railway station: International, 8 Nurlyzhol St.

http://44.astana-bilim.kz

mektep44@mail.ru

kazakh, russian

Orynbaev

Bakhytzhan Sharipbekovich

8701-148-65-80

50-68-43

43

KSU “Secondary school No. 45”

Yesil district, Prigorodnoye village, 8/1 ShҰyshtar st.

http://45.astana-bilim.kz/

kazakh, russian

Kishibaev

Baurzhan Kabazhaevich

8702-907-06-59

50-67-29

44

KSU “Complex” Kindergarten – School-Gymnasium No. 46 “

Saryarka district, st. Alia Moldagulova, 35

http://46.astana-bilim.kz/

komplex46@mail.ru

russian

Bayzulda

Gulmira Zhanybaevna

8701-451-51-87

39-84-18

45

KSU “Complex” Kindergarten-school-gymnasium No. 47 “

Saryarka district, st. S.Seifullina, 21

http://47.bilimastana.kz/

komplex_47@mail.ru

russian

Toderash

Olga Evgenievna

8701-414-10-28

50-16-42

46

KSU “School – Lyceum No. 48”

Almaty district, st. Zhirentaeva 15/2

http://48.astana-bilim.kz/

48.astana-mektep@mail.ru

kazakh

Sadykova

Zaure Zhakanovna

8701-712-13-97

50-16-56

47

KSU “Secondary school number 49”

Baykonyr district, Ondiris village, Saryadyr lane, 3

http://49.astana-bilim.kz/

49mektepmektep@mail.ru

kazakh

Jamuratova

Danara

Meiranbekovna

8775-380-94-78

50-15-97

48

KSU “School-lyceum” Kazgarysh “No. 50 named after Rayymbek batyr”

Almaty district, st. Kuisha Dina, 6

http://50.astana-bilim.kz

kazakh

Bolataeva

Rosa Ablakimovna

8701-425-31-97

35-68-76

49

KSU “School-gymnasium No. 51”

Almaty district, microdistrict. Қараөткел, st.Amanat, 5

http://51.astana-bilim.kz

kazakh

Duysenova

Kunimkhan Smagulovna

8701-736-46-51

50-17-65

50

KSU “School-gymnasium No. 52”

Almaty district, st. Burabaya, 38

http://52.astana-bilim.kz

kazakh

Baitasova

Ulbolsyn Bekmurzaevna

8702-344-62-19

50-17-58

51

KSU “School-Lyceum No. 53”

Almaty district, st. Carcabat, 17

http://53.astana-bilim.kz/

sh53ast@mail.ru

kazakh, russian

Kiyanovna

Zamzagul Ertaevna

50-16-82

8705-136-65-55

52

KSU “Lyceum School No. 54”

Baykonyr district, st. Imanbaeva 4

http://54.astana-bilim.kz

astmshpd_54@mail.ru

kazakh

Seisenbay

Shakarim Tolybayuly

8747-488-12-96

68-38-36

53

KSU “Secondary school number 55”

Baykonyr district, st. J. Dosmұhamedұly 2

http://55.astana-bilim.kz

shkola55@bk.ru

kazakh, russian

Kazmukhanbetova

Zhanat Talgatovna

8701-532-49-14

50-15-24

54

KSU “Lyceum School No. 56”

Saryarka district, st. Chelyuskintsev, 29/1

http://56.astana-bilim.kz/

astana_sh56@mail.ru

kazakh

Alpishev

Zhumagazy Azenovich

8701-274-88-02

50-18-07

55

KSU “Secondary school number 57”

Almaty district, 46, Sharbakty Industrial Street

http://57.astana-bilim.kz

astana_sh57@mail.ru

kazakh

Abuova

Meruert Abitaevna

8702-591-97-55

50-15-36

56

KSU “School-gymnasium No. 58”

Saryarka district, 22 Akan seri st.

http://58.astana-bilim.kz/

kazakh

Nugumanova

Samal Botakhanovna

8775-117-82-57

50-15-65

57

KSU “Lyceum School No. 59”

Yesil district, 5/1 Sauran st.

www.mektep59.kz

shl_59@mail.ru

kazakh, russian

Zhumabekova

Alma Altynkhanovna

8778-488-55-00

50-17-95

58

KSU “School-Lyceum No. 60”

Saryarka district, st. Kubrina, 21/1, st. Abay 6 (second building)

http://60.astana-bilim.kz

sh60_ast@mail.ru

kazakh, russian

Duysenova

Ayman Zhumagalievna

8701-300-58-09

50-18-21

59

KSU “Secondary school number 61”

Saryarka district, st. Constitution, 33

http://61.astana-bilim.kz/

61ortamektep@mail.ru

kazakh

executive Kasymzhanova Gulnur Baybekovna

8775-563-41-51

50-15-86

60

KSU “School-Lyceum No. 62”

Saryarka district, st. Moskovskaya, 41

http://62.astana-bilim.kz

licei_62@mail.ru

kazakh, russian

Seytenova

Alia Maratovna

8778-575-14-52

50-15-28

61

KSU “School-gymnasium No. 63”

Almaty district, residential area “South-East” (left side) Lepsi 38

http://63.astana-bilim.kz

astana_sh63@mail.ru

kazakh, russian

Ponyaeva

Irina Ivanovna

8702-278-10-96

42-21-09

62

KSU “School-Lyceum No. 64”

Almaty district, st. G. Musrepova 15

http://64.astana-bilim.kz

64mektep-astana@mail.ru

kazakh

Baimuratova

Banu Alimzhanovna

8701-493-38-37

50-17-33

63

KSU “School-gymnasium No. 65”

Saryarka district, street 187, d18 / 4

http://65.astana-bilim.kz/

65astana@mail.ru

kazakh, russian

Elekeeva

Nurgul Zhaksybekovna

8775-403-52-76

72-87-03

64

KSU “Lyceum School No. 66”

Yesil district, st. Kunaeva 33/1

http://66.astana-bilim.kz

shl_66ast@mail.ru

kazakh

Shayakhmetova

Aytzhan Ermukhanovna

8701-774-92-39

50-18-55

65

KSU “Gymnasium No. 67”

Saryarka district, st. 188, 23/1

http://67.astana-bilim.kz

67_astana@mail.ru

kazakh

Abdramanova

Gulzhanat Asanovna

8701-499-17-67

72-96-39

66

KSU “Secondary school number 68”

Saryarka district, pos. Koktal, st. Kusmurun, 2

http://68.astana-bilim.kz

h68kz@mail.ru

kazakh

Bayakhmetbaeva

Kүnіmbala Іztoleukyzy

8778-339-89-41

8705-519-14-41

67

KSU “School-gymnasium No. 69”

Yesil district, Ilyinka housing estate, ul. Isatay Batyr, №141

http://69.astana-bilim.kz/

69_astana@mail.ru

kazakh, russian

Zhunusova

Kusni Kiyashevna

8707-616-23-99

57-75-69

68

KSU “School-Lyceum № 70”

Almaty district, residential area Southeast / right side /, 1 Mayayayn St.

http://70.astana-bilim.kz

kazakh

Moldabekova

Saule Shamuratovna

8701113554

50-15-31

69

KSU “School-Lyceum No. 71”

Yesil district, st. Project 200, building 4

http://71.astana-bilim.kz

71_shkola@mail.ru

kazakh, russian

Aubakirova

Shynar Aydarkhanovna

8701-872-16-80

50-16-09

70

KSU “School-Lyceum №72”

Almaty district, st. A. Baitursynova, 25

st. Najimedenova, 8 (second building)

http://72.astana-bilim.kz

ast.72.shkola@mail.ru

kazakh, russian

Zhusupova

Gulsum Asylovna

8701-516-01-32

31-31-38

71

KSU “School-Lyceum №73”

Almaty district, A191 st., building 2

http://73.astana-bilim.kz

lyceum073@mail.ru

kazakh

Baytazhikova

Kuralay Amangeldievna

8702-242-00-88

49-20-97

72

KSU “School-gymnasium No. 74”

Almaty district, st. 23-17, d.29

http://74.astana-bilim.kz/

74mektep@mail.ru

kazakh

Nusipjan

Zheniskul Temirkhanovna

87787000519

65-75-42

73

KSU “School-gymnasium No. 75”

Yesil district, st. Orynbor 28/1

http://75shg-bilim.kz/

astana_shg75@mail.ru

kazakh, russian

Togataeva

Saltanat Abdrakhmanovna

8775-659-02-22

49-03-48

74

KSU “School-Lyceum №76”

Yesil district, st. Turkistan 10/1

http://school-lyceum76.kz/

shl_76_astana@inbox.ru

kazakh

Tulekova

Sapura Seydualievna

8775-253-36-30

57-65-83

75

KSU “School-gymnasium No. 77”

Yesil district, st. Mәngіlіk, 22/1

http://77.astana-bilim.kz/

school_77gimnazia@mail.ru

kazakh

Baymenova

Gulzhamal Perdibaevna

8778-155-76-16

24-88-76

24-88-75

76

KSU “School-gymnasium No. 78”

Yesil district, st. E 11, 8

http://78.astana-bilim.kz/

78-ast@mail.ru

kazakh

Zhumabekova

Zhanar Omirhanovna

8702-664-84-86

40-83-65

77

KSU “School-Lyceum № 79”

Yesil district, st. E-246, No. 3

http://79.astana-bilim.kz

shkola7979@mail.ru

kazakh, russian

Mukysheva

Kuralay Balgabaevna

8701-442-59-76

49-19-11

78

KSU “School-gymnasium No. 80”

Saryarka district, Sh.Қosshugululy 17/2

http://80.astana-bilim.kz/

80mektep-gimnazia@mail.ru

kazakh, russian

Zharmenova

Gulmira Sergazievna

8701-197-77-45

27-18-16

79

KSU “Specialized Gymnasium No. 81” Astana English School “for gifted children”

Yesil district, st. Ilyas Omarova, No. 2

http://81.astana-bilim.kz/

81-astana@mail.ru

kazakh, english

Sadykova

Gulnar Dinkuatovna

8701-770-75-85

25-90-40

80

KSU “Specialized Lyceum No. 82” Daryn “

Yesil district, st. Uly Dala 27/2

http://82.astana-bilim.kz/

kazakh

Kasymbek

Zhamal Bazarkulovna

8775 345-69-07

20-28-44

81

KSU “School-gymnasium No. 83”

Almaty district, st. Baitursynova, 35

http://83.astana-bilim.kz/

kazakh, russian

Temenova

Saule Ermukhanovna

8701-558-76-70

49-07-42

82

КГУ «Школа-лицей № 84»

район Есиль, пр. Улы дала 7/1

http://84.astana-bilim.kz/

shl_ast84@mail.ru

russian, kazakh

Zhusupova

Zaure Ginayatovna

8778-111-28-59

99-66-17

83

KSU “School-Lyceum No. 85”

Yesil district, st. Kabanbai batyr 56/1

http://85.astana-bilim.kz/

85astana-mektep@mail.ru

russian, kazakh

Kazieva

Maral Kadikenovna

8701-490-0945

33-67-75

84

KSU “School-gymnasium

No. 86 “

Almaty district, A-98 street, 20

kazakh

Қazybay Ayzhamal Қozhaikhanқyzy

8775-117-33-22

85

“Bіlіm innovation” boarding school for gifted youths “

Baykonyr district, Seifullina St., 59

https://astanaboysbil.edupage.org/

erbilastana@gmail.com

kazakh

Telemisov

Zhenis Zhumabaevitch

8700-123-45-44

50-17-23

86

“Bіlіm innovation” lyceum boarding school for gifted girls “

Almaty district, st. 187, building 17

https://astkizbil.edupage.org/

astanakktl@gmail.com

kazakh

Slambekov

Erlan Talgatbekovich

8702-572-41-04

48-11-60

87

KSU “Evening (shift) school №39”

Saryarka district

http://39.astana-bilim.kz/

vecherka39@mail.ru

kazakh

russian

Rymbaeva Razia Barievna

8707-497-66-92

50-15-14