ЖЕКЕМЕНШІК МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ТАПСЫРЫСЫН ОРНАЛАСТЫРУ КОНКУРСЫНА ҚАЙТА ҚАТЫСУҒА РҰҚСАТ БЕРУ ХАТТАМАСЫ

Хаттама