Жаңа реттегіш құралдарды енгізу және реттеуді қатаңдату кезіндегі реттеушілік әсерді талдаудың талдамалық нысаны

 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға 2019-2023 оқу жылдарына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің қаулысының жобасы шеңберінде.

Документ №1, Документ №2