Жаңа 2019-2020 оқу жылында “Бүлдіршіндер мектебі” даярлық курстарына балаларды қабылдау бойынша ақпарат

Мектеп атауы Өткізу мерзімі “Бүлдіршіндер мектебі” даярлық курстарына қатысатын балалар саны ескерту
1 №1 5-23.08 150
2 №2 1-23.08 180
3 №3 5-23.06
15-29.08
150
4 №4 05-29.08 100
5 №5 5 – 29.08. 175
6 №6 5-17.08 180
7 №7 5-23.08 200
8 №8 5-23.08 100  Дайындық №16 мектептің базасында өтеді
9 №10 5-23.08 70 Күрдері жөндеу жұмыстары. Дайындық №27 мектептің базасында өтеді
10 №12 1-21.08 50
11 №13 1-20.08 100
12 №14 29.07-24.08 100
13 №15 1-14.08 120
14 №16 05-23.08 150
15 №17 05-23.09 100
16 №18 3-28.06
5-23.08
120
17 №19 01-28.08 80
18 №20 01-28.08 97
19 №21 01-23.08 80
20 №22 05-23.08 100
21 №23 01-29.08 50
22 №24 05-16.08 150
23 №25 1-23.08 190
24 №26 3-21.06
1-20.08
100
25 №27 3.06- 23.08 100
26 №28 1-23.08 100
27 №29 5-24.08 150
28 №30 5-24.08 100 Күрдері жөндеу жұмыстары. Дайындық №48 мектептің базасында өтеді
29 №31 03.-20.06                   5-23.08 150
30 №32 5-24.08 70 Күрдері жөндеу жұмыстары. Дайындық №37 мектептің базасында өтеді
31 №33 01-30.08 75
32 №34 5-30.08 40
33 №35 1-24.08 80
34 №36 1-.29.07 110
35 №37 03-28.06
01-26.07
01-28.08
222
36 №38 1-26.08 75
37 №39 1-26.09 190
38 №40 1-26.10 200
39 №41 1-23.08 25
40 №42 5-30.08 20
41 №43 5-23.08 30
42 №44 5-23.08 50 Күрдері жөндеу жұмыстары. Дайындық №74 “Дәурен” балабақшасында  өтеді
43 №45 3-30.08. 60
44 №46  № 46 балабақшасында өтеді
45 №47 5-24.08 30
46 №48 1-28.08 110
47 №49 1-30.08 100
48 №50 05-23.08 110
49 №51 05-23.08 100
50 №52 05-28.08 130
51 №53 05-28.08 150
52 №54 05- 23.08 125
53 №55 1-23.08 110
54 №56 01- 29.08 100
55 №57 01-29.08 100
56 №58 5-28.08 150
57 №59 10- 21.06
05-24.08
350
58 №60 01-23.08 100
59 №61 1-23.08 70
60 №62 1-23.08 100 Күрдері жөндеу жұмыстары. Дайындық №46 мектептің базасында өтеді
61 №63 5-29.08 200
62 №64 5-.23.08 150
63 №65 03-28.06. 150
64 №66 3-21.06 150
65 №67 5-24.08 100
66 №68 05-29.08 175
67 №69 5-28.08 50
68 №70 5-28.08 150
69 №71 5-23.08 200
70 №72 1-28.08 150
71 №73 01-30.08 200
72 №74 10-29.08 200
73 №75 1.03.06.-28.06
2.01.07.-31.07
3.05.08.-26.08
150
74 №76 1-28.08 120
75 №77 1-23.08 150
76 №78 05-24.08 100
77 №79 05-24.08 200
78 №80 01-23.08 200
79 №81 1-23.08 40
80 №83 3-21.06 365
81 №84 05-29.08 200
82 №85 5-23.08 300
83 БИЛ ю 5-23.08 100
84 БИЛ д
85 №86 5-23.08 100
  ИТОГО:   10574