«Астана қаласының Білім басқармасы» ММ бос лауазымдарға конкурс жариялайды:

23.09.2017

1. Астана қаласы Білім басқармасы әдістемелік кабинетінің меңгерушісі – 1 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 82 468 теңгеден 99 998-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес кабинет қызметінің барлық бағыттарына жалпы басшылық етуді жүзеге асырады. Кабинетті басқару құрылымын, штаттық кестені анықтайды және бекітеді.

Даму стратегиясын, мақсаттары мен міндеттерін анықтайды, кабинеттің даму бағдарламаларын, ішкі тәртіп ережелерінің әзірленуі, бекітілуі және орындалуын ұйымдастырады. Бюджеттік қаражаттың ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Заңнамамен белгіленген шекте кабинет мүлкі мен құралдарына басшылық жасайды. Оқу-материалдық базаның есепке алынуы, сақталуы мен толықтырылуын қамтамасыз етеді.

Республикада және шетелде қоғамдық ұйымдармен (ассоциациялармен, кеңестермен және т.б.) өзара іс-қимыл жасауды ұйымдастырады.

Ғылыми-педагогикалық және тәрбие үдерісінің қажетті деңгейін қамтамасыз ететін кадрларды іріктеу мен олардың орнын алмастыруды жүзеге асырады. Қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін айқындайды, олардың кәсіби шеберліктерін арттыру үшін жағдай жасайды. Қызметкерлердің шығармашылық бастамасын ынталандырып, көтермелейді.

Кабинеттің ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмысын басқарады. Қажетті есептіліктің дайындалуы мен ұсынылуын қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 5 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

2. Меңгерушінің ғылыми-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары – 1 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 78 397 теңгеден 95 032-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Әдістемелік кабинет меңгерушісі болмаған кезде кабинет ережесі мен өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әлістемелік кабинеттің қызметін басқарады.

Әдістемелік кабинеттің ғылыми-әдістемелік жұмысын жоспарлайды, ұйымдастырады және бақылайды.

Әдіскерлердің жетекшілік етуімен білім беру ұйымдарында өткізілетін іс-шаралардың әдістемелік-бағдарламалық және ғылыми сүйемелдеуінің дайындалуына жетекшілік ету мен бақылауды жүзеге асырады. Әдістемелік кабинеттің баспа қызметіне қатысады. Инновация мәселелері жөнінде әдістемелік кабинет қызметкерлеріне кеңес беруді жүзеге асырады.

Кабинетті әдістемелік қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді, ақпараттық материалдарды жүйелендіреді және жасайды, әдістемелік кабинеттің локальді актілерін дайындауды ұйымдастырады, инновациялық жұмыс бойынша білім беру ұйымдарының қызмет нәтижелерін талдау мен біріктіруге қатысады.

Инновациялар бойынша қала мектептерінің жұмыс тәжірибелерін біріктіруге жетекшілік етеді, инновациялардың енгізілу нәтижелерінің мониторингісін жүзеге асырады.

Қалалық үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыру мен үйлестіруге және деңгейлік курстардан өткен оқытушылардың жұмысына мониторинг жүргізуге қатысады.

ПШО, «Өрлеу» БАҰО» АҚФ-мен бірлескен жұмысты ұйымдастырады. Ресурстық орталықтың жұмысын үйлестіреді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

3. Педагог қызметкерлердің үздіксіз білім беру әдіскері - 2 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Педагогтардың біліктілігін арттыру және болжауды жоспарлайды. Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастырады және мониторинг жүргізеді. Білім беру ұйымдары мен педагогтардың біліктілігін арттыру аясында инновациялық және іс-тәжірибе эксперименттік жұмыстарды қорғайды және талдайды.

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогикалық қызметкерлеріне консультациялық және практикалық көмек көрсетеді.

Білім беру ұйымдарының басшыларының, педагогтарының іс-тәжірибесінің нәтижесін таратады және мониторинг жүргізеді, қорғайды, жүйелейді, үйретеді.

«Өрлеу» БАҰО» АҚФ-мен бірлескен жұмысты ұйымдастырады. Педагогтардың біліктілігін арттыру бойынша қажетті есептіліктің дайындалуы мен ұсынылуын қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

4. Инновациялық эксперименталдық іс-әрекет әдіскері – 4 бірлік (негізгі қызметкердің бала күту демалысы мерзіміне – 1 бірлік), (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымдарында инновациялық жұмыс пен оқу пәндерінің терең оқытылуына жетекшілік ету мен бақылауды жүзеге асыруда әдістемелік кабинеттің жұмысын жоспарлауға қатысады.

Әдістемелік кабинеттің баспа қызметіне қатысады.

Инновация мәселелері жөнінде әдістемелік кабинет қызметкерлеріне кеңес беруді жүзеге асырады.

Кабинеттің әдістемелік қамтамасыз етілу тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді, ақпараттық материалдарды жүйелендіреді және жасайды, әдістемелік кабинеттің локальді актілерін дайындауды ұйымдастырады, инновациялық жұмыс бойынша білім беру ұйымдарының қызмет нәтижелерін талдау мен біріктіруге қатысады.

Инновациялар бойынша қала мектептерінің жұмыс тәжірибелерін біріктіруге жетекшілік етеді, инновациялардың енгізілу нәтижелерінің мониторингісін жүзеге асырады.

Қалалық үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыру мен үйлестіруге және деңгейлік курстардан өткен оқытушылардың жұмысына мониторинг жүргізуге қатысады.

ПШО, «Өрлеу» БАҰО» АҚФ-мен бірлескен жұмысты ұйымдастырады. Ресурстық орталықтың жұмысын үйлестіреді.

Қажетті есептіліктің дайындалуы мен ұсынылуын қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

5. Кәсіптік білім беру және кадрлар даярлау әдіскері – 2 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Кәсіптік білім беру және мемлекеттік білім беру мекемесі саласындағы нормативтік-құқықтық базаны іске асыруға әдістемелік көмек көрсету және бақылау жасайды. Оқу-өндірістік жұмыстарды ұйымдастыруға әдістемелік көмек көрсету.

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырып, жаңа технологолияларды енгізеді. Колледжде оқыту мен өндірістің сапасын арттыру бойынша талдауды жүргізеді және шараларды жүзеге асырады.

Колледжде инженерлік-педагогикалық кадрларының кәсіби құзыреттілігін арттыру бойынша жұмыстарды талдайды және ұйымдастырады.

Халықаралық педагогикалық тәжірибенің оң нәтижелерін зерттеп, колледждердің оқу үрдісінде енгізеді.

Жұмыс берушілермен әлеуметтік әріптестікке талдау жасайды, оқу үрдісінде корпоративті оқытудың әртүрлі түрлерін жүзеге асырады.

Зертханалардың техникалық жаңарту бойынша жұмысты ұйымдастырады. Педагогикалық тәжірибені айқындайды және таратады, жұмыс тәжірибесін қорытуға, әдістемелік әзірлемелер мен оқу құралдарын дайындауға көмектеседі.

Өндіріс орындарында студенттердің өндірістік тәжірибеде өтуін бақылайды. «Талапкер» базалық қорын және түлектердің жұмыспен қамтылуына мониторинг жүргізеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

6. Құжатайналым әдіскері – 1 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Басқармада құжат айналамының тиісті түрде жүзеге асырылуына бақылау жасау. Бақылау ұйымдастыру-өкімгерлік құжаттардың орындалуын бақылау. Құжатайналымның «Lotus Notus» электронды жүйесін жетілдіру. Жеке және заңды тұлғалардың арыз-шағымдарын заңнамамен белгіленген мерзімде қарастыру мерзімдерін бақылау. Басқарманың қызметтік бланкілеріне тапсырысты іске асыру және оларды бақылау. Басқарманың ведомстволық мұрағатында құжаттарды уақытша сақтауды қамтамасыз ету. Құжатайналымды ұйымдастыруда білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогикалық қызметкерлеріне консультациялық және практикалық көмек көрсетеді. Басқарма басшысының азаматтарды жеке қабылдауын ұйымдастыру.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

7. Жаратылыстану-математика пәндерінің әдіскері – 3 бірлік (негізгі қызметкердің бала күту демалысы мерзіміне – 1 бірлік), (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Қаланың педагогтарымен әдістемелік жұмысты ұйымдастырады, курсаралық кезеңде әдістемелік жұмыстың тиімділігін зерделейді.

Жетекшілік етілетін пәндер бойынша білім беру ұйымдарының әдістемелік қамтамасыз етілуін жүзеге асырады. Мамандықтар бойынша педагогтардың біліктіліктерін арттыруға болжам жасайды және жоспарлайды. Бекітуге оқу-әдістемелік құжаттаманы (дидактикалық материалдар, жабдықтың үлгілік тізбелері), семинарлар, байқаулар, педагогикалық қызметкерлердің олимпиадаларын әзірлеу, рецензиялау және дайындауды ұйымдастырады.

Педагогтар мен білім беру ұйымдарының инновациялық және тәжірибелік-экспериментальді жұмыстарының нәтижелеріне талдау жасайды және біріктіреді.

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогикалық қызметкерлеріне консультациялық және практикалық көмек көрсетеді.

Педагогтарға көмек ретінде библиографиялық анықтамалар, әзірлемелер, тестілік және өзге де материалдар құрайды, оны білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік кабинеттеріне, қаланың педагогтарына жеткізеді.

Оқытудың озық технологиялары бойынша ақпаратты біріктіреді және таратады.

Педагогтардың, білім беру ұйымдары басшыларының анағұрлым нәтижелі тәжірибелерін зерделейді, жүйелендіреді, біріктіреді, мониторинг жүргізеді және таратады. Педагогикалық қызметкерлердің әдістемелік бірлестіктерінің жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді. Оқушылардың конкурстарын, көрмелерін, олимпиадаларын, жиындарын өткізу жөнінде қажетті құжаттаманы әзірлейді және ұйымдастырады.

Пәндер бойынша жұмыстың барлық бағыттары бойынша қажетті есептілікті дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

8. Қоғамдық-гуманитарлық пәндерінің әдіскері – 2 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Қаланың педагогтарымен әдістемелік жұмысты ұйымдастырады, курсаралық кезеңде әдістемелік жұмыстың тиімділігін зерделейді.

Жетекшілік етілетін пәндер бойынша білім беру ұйымдарының әдістемелік қамтамасыз етілуін жүзеге асырады.

Мамандықтар бойынша педагогтардың біліктіліктерін арттыруға болжам жасайды және жоспарлайды.

Бекітуге оқу-әдістемелік құжаттаманы (дидактикалық материалдар, жабдықтың үлгілік тізбелері), семинарлар, байқаулар, педагогикалық қызметкерлердің олимпиадаларын әзірлеу, рецензиялау және дайындауды ұйымдастырады. Педагогтар мен білім беру ұйымдарының инновациялық және тәжірибелік-экспериментальді жұмыстарының нәтижелеріне талдау жасайды және біріктіреді.

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогикалық қызметкерлеріне консультациялық және практикалық көмек көрсетеді.

Педагогтарға көмек ретінде библиографиялық анықтамалар, әзірлемелер, тестілік және өзге де материалдар құрастырады, оны білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік кабинеттеріне, қаланың педагогтарына таратады.

Педагогтардың, білім беру ұйымдары басшыларының анағұрлым нәтижелі тәжірибелерін зерделейді, жүйелендіреді, біріктіреді, мониторинг жүргізеді және таратады. Педагогикалық қызметкерлердің әдістемелік бірлестіктерінің жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді. Оқушылардың конкурстарын, көрмелерін, олимпиадаларын, жиындарын өткізу жөнінде қажетті құжаттаманы әзірлейді және ұйымдастырады.

Пәндер бойынша жұмыстың барлық бағыттары бойынша қажетті есептілікті дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, тарих пәнінің мұғалімі, қазақ, орыс немесе шетел тілдері пәндерінен жоғары біліктілік санаты.

9. Мектепке дейінгі тәрбие беру әдіскері – 3 бірлік (негізгі қызметкердің бала күту демалысы мерзіміне – 1 бірлік), (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Әдістемелік кабинет қызметін жоспарлауға, мектепке дейінгі тәрбие мен оқуды және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында оқытылатын пәндердің тереңдеп оқытылуын басшылық пен бақылауды жүзеге асыруға қатысады. Әдістемелік кабинеттің баспа қызметіне қатысады.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мәселелері жөнінде әдістемелік кабинет қызметкерлеріне ақыл-кеңес беруді жүзеге асырады.

Кабинеттің әдістемелік қамсыздандыру тиімділігін арттыру бойынша ұсыныс әзірлейді, ақпараттық материалдарды жүйелендіреді және құрастырады, әдістемелік кабинеттік қосалқы актілерін өңдеуді ұйымдастырады, мектепке дейінгі тәрбие мен оқу бойынша білім беру ұйымдарының қызметтерін талдауға және нәтижелерін жалпылауға қатысады.

Инновациялар жөніндегі қалалық мектепке дейінгі ұйымдарының жұмыс тәжірибелерін жалпылауға басшылық жасайды, инновациялар енгізу нәтижелеріне мониторинг жүргізеді.

Қалалық үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыруға және үйлестіруге және деңгейлік курстарды оқыған, мұғалімдер жұмыстарына мониторинг жүргізуге қатысады.

ПШО, «Өрлеу» БАҰО» АҚФ бірлескен жұмысын ұйымдастырады. Ресурстық орталығының жұмысын ұйымдастырады.

Қажетті есептердің дайындау мен ұсынылуын қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, тарих пәнінің мұғалімі, қазақ, орыс немесе шетел тілдері пәндерінен жоғары біліктілік санаты.

10. Қосымша білім беру әдіскері – 1 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Қосымша білім беру ісіне тікелей қатысты әдістемелік құралдарды жүйелеу және тарату. Ашық сабақ, семинар, конференция, симпозиум және тағы басқа іс-шараларды ұйымдастыру. Қосымша білім беру педагогтарының жұмыстарын ұйымдастыру және оларға семинар өткізу. Қосымша білім беру педагогтарының қызметіне қатысты сұрақтарға жауап беру. Білім мекемесіндегі мәселелелерді анықтау және шешуге атсалысу. Өз құзеретіне қатысты жобалардың бұйрықтарын дайындау. Қосымша білім беру мекемесінің қызметіне талдау жасау. Оқу жоспарының жүзеге асырылуын сараптау және қосымша білім берудегі заманауи өзгерістерді үйрену, қолдану. Қосымша білім беру мекемесі мамандары жұмысының сапасын және есеп беру құжаттарын уақытылы дұрыс толтырылуын қадағалау. Педагогтар құрамының біліктілігін арттыруға бағытталған жұмысты ұйымдастыру.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

11. Инклюзивті білім беру әдіскері – 2 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Қаланың педагогтарымен әдістемелік жұмысты ұйымдастырады, курсаралық кезеңде әдістемелік жұмыстың тиімділігін зерделейді. Инклюзивті білім беру бойынша білім беру ұйымдарының әдістемелік қамтамасыз етілуін жүзеге асырады. Мамандықтар бойынша педагогтардың біліктіліктерін арттыруға болжам жасайды және жоспарлайды. Бекітуге оқу-әдістемелік құжаттаманы (дидактикалық материалдар, жабдықтың үлгілік тізбелері), семинарлар, озық тәжірибедегі мектептердің отырыстары, байқаулар, педагогикалық қызметкерлердің олимпиадаларын әзірлеу, рецензиялау және дайындауды ұйымдастырады. Педагогтар мен білім беру ұйымдарының инновациялық және тәжірибелік-экспериментальді жұмыстарының нәтижелеріне талдау жасайды және біріктіреді.

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогикалық қызметкерлеріне консультациялық және практикалық көмек көрсетеді.

Педагогтарға көмек ретінде библиографиялық анықтамалар, әзірлемелер, тестілік және өзге де материалдар құрайды, оны білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік кабинеттеріне, қаланың педагогтарына жеткізеді. Оқыту мен тәрбие берудің озық технологиялары бойынша ақпаратты біріктіреді және таратады. Педагогтардың, білім беру ұйымдары басшыларының анағұрлым нәтижелі тәжірибелерін зерделейді, жүйелендіреді, біріктіреді, мониторинг жүргізеді және таратады. Педагогикалық қызметкерлердің әдістемелік бірлестіктерінің жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді. Оқушылардың конкурстарын, көрмелерін, олимпиадаларын, жиындарын өткізу жөнінде қажетті құжаттаманы әзірлейді және ұйымдастырады.

«Инклюзивті білім беру» бөлімінде ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету пәні мен жұмысы бойынша жұмыстың барлық бағыттары бойынша қажетті есептілікті дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

 

12. Кітаппен қамтамасыз ету әдіскері – 1 бірлік, (лауазымдық айлықақысы атқарған еңбек өтіліне байланысты – 61 585 теңгеден 74504-ге дейін).

Лауазымдық міндеттері: Қаланың кітапханашыларымен әдістемелік жұмысты ұйымдастырады, курсаралық кезеңде әдістемелік жұмыстың тиімділігін зерделейді.

Кітапхана ісі бойынша білім беру ұйымдарының әдістемелік қамтамасыз етілуін жүзеге асырады.

Қаланың білім беру ұйымдары кітапханашыларының біліктілігін арттыруды болжайды және жоспарлайды.

Бекітуге оқу-әдістемелік құжаттаманы (дидактикалық материалдар, жабдықтың үлгілік тізбелері), семинарлар, байқаулар, педагогикалық қызметкерлердің олимпиадаларын әзірлеу, рецензиялау және дайындауды ұйымдастырады. Педагогтар мен білім беру ұйымдарының инновациялық және тәжірибелік-экспериментальді жұмыстарының нәтижелеріне талдау жасайды және біріктіреді.

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогикалық қызметкерлеріне консультациялық және практикалық көмек көрсетеді.

Кітапханашыларға көмек ретінде библиографиялық анықтамалар, әзірлемелер, тестілік және өзге де материалдар құрайды, оны білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік кабинеттеріне, қаланың педагогтарына жеткізеді. Озық жұмыс тәжірибесін біріктіреді және таратады.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді; педагогика мен психология негіздерін; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормалар.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық білім, басшы лауазымындағы немесе әдіскер лауазымында 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, жоғары біліктілік санаты.

 

Конкурс ҚР «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген, педагог қызметкерлер және оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары және ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1017 бұйрығымен бекітілген Азаматтық қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидалары негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген азаматтар конкурстық комиссияға келесі құжаттарды тапсырады:

  1. еркін нысандағы өтініш;

  2. жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;

  3. білімі туралы құжат көшірмесі;

  4.  еңбек кітапшасының көшірмесі;

  5. фото суретімен қоса кадрды есепке алу жөніндегі жеке парақ;

  6. бұрынғы жұмыс орнынан болған жазалары мен көтермелеулері көрсетілген өндірістік мінездеме;

  7. біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі;

  8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 086/У нысанындағы медициналық анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген);

  9. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы есебі бойынша мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылған құжаттардың көшірмесі нотариалды немесе жұмыс орнының кадр қызметімен куәландырылады.

Азаматтар білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейі туралы қосымша ақпараттарды (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсыныстар, ғылыми басылымдар және т.б.) тапсыра алады.
Конкурс құжаттарын қабылдау конкурсты өткізу туралы хабарландыру жарияланған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн бойы жүргізіледі. Конкурсқа қатысуға жіберілген кандидаттар «Астана қаласы Білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінде белгіленген тәртіпте әңгімелесуден өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды мына мекенжайға тапсыру қажет: индекс 010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11-үй, Астана қаласы Білім басқармасы, 717-кабинет. Анықтама телефондары: 55 68 55, 55 68 57, 55 68 56.