Конкурс құжаттары Астана қаласы бойынша жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдарда мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша 

Конкурсты ұйымдастырушы: «Астана қаласының білім басқармасы» ММ 010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, 702 жұмыс бөлмесі.

Конкурстық құжат ақысыз ұсынылады

 Жалпы ережелер

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша қызмет көрсететін жеткізушіні таңдау мақсатында конкурс жүргізіледі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша орындарды анықтау.

2017 жылдың 17 сәуір мен 21 сәуірге  дейін, «Астана қаласының білім басқармасы» ММ жан басына қаржыландырғанда бір балаға 23 000 тг. тұратын мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша енгізілген жаңа орындардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі ұйымдардағы мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырудың негізгі факторы, қала аудандарындағы тұрғындардың жоғары сұранысы болып табылады.

Конкурсқа қатысуға өтінішті рәсімдеу талаптары және конкурсқа қатысуға өтініш салынған потенциалды жеткізушілердің ұсыныстары.

Конкурсқа қатысуға өтініштер

Қатысуға өтініш берген жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар конкурсқа қатысуға жіберіледі.Өтініш ерікті нысанда жазылады.

Конкурсқа қатысу үшін жекеменшік мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары аудандық және қалалық білім бөлімдеріне, облыстық (республикалық маңызды қалалар, астана) білім басқармаларына мынадай құжаттар ұсынады:

Конкурсқа қатысу үшін жекеменшік мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары аудандық және қалалық білім бөлімдеріне, облыстық (республикалық маңызы бар қалалар, астана) білім басқармаларына мынадай құжаттар ұсынады:
      1) комиссия төрағасының атына Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
      2) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы немесе куәлігінің, жарғының, банктен қарызының жоқтығы туралы анықтаманың, салық органдарынан қарызының жоқтығы туралы  анықтаманыңкөшірмесі;
      3) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін қолданылатын жылжымайтын мүлікке құқықты орнатушы құжаттардың көшірмесі (жекеменшік немесе жалға алу);
      4) медициналық кабинетке лицензияның немесе тіркелген жерін ескере отырып емханамен қызметтің көрсетілуіне жасалған шарттың болуының көшірмесі;
      5) білім беру органдарының жолдамасымен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша балаларды қабылдау және «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бекітілген ата-аналар төлемінің тарифінен аспайтын мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша баланы күтіп-бағуға ата-аналар төлемінің мөлшерін белгілеу туралы жеткізушінің міндеттемесі. Жеткізуші Қағидаларға                                      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттеме нысанын толтырады.
      11. Жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тарапынан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын санына байланысты ұсыныстар саны артқан жағдайда жеткізушілерді комиссия конкурс негізінде таңдап алады.
      12. Жеткізушіні конкурс арқылы таңдаудың қосымша өлшемшарттары:
      1) жоғары және бірінші санатты тәрбиешілердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 10%;
      2) мемлекеттік білім беру тапсырысы қызметін ұсыну бойынша тәжірибенің болуы болып табылады.

Конкурсқа қатысушылардың өтініштерін рәсімдеуге қойылатын талаптар

Ұйымдастырушыға потенциалды жеткізушінің  конкурсқа қатысуға өтінімі тігілген түрде, беттері нөмірленген және соңғы бетіне қол және мөрмен расталады.

Конкурстық өтінімде, жолдар арасында  ешқандай түзетулер болмауы қажет,егерде потанциалды жеткізушіге грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету қажет болғанда ғана мүмкін.

Потенциалды жеткізуші конкурсқа қатысу өтінімін конвертке салып, сыртқы жағында потенциалды жеткізушінің толық атауы және мекен-жайы, конкурс ұйымдастырушысының толық атауы және мекен-жайы көрсетіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінім мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде жазылып, ұсынылады.

Конкурсқа қатысуға өтінім ұсынудың тәртібі

Конкурсқа өтінімді потенциалды жеткізушілер немесе олардың сенімді өкілдерімен конкурсты ұйымдастырушының кеңсесіне немесе почта байланысының тапсырысын қолдана мына мекен-жайға:

«Астана қаласының білім басқармасы» ММ 010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11 тел. 556864, 556865  № 718 жұмыс бөлмесі,  2017 жылдың  «17» сәуір мен «21» сәуір сағат  13-00 дейін.

Потенциалды жеткізушілер немесе олардың сенімді өкілдерімен конкурсқа ұсынылған өтінімдерді конкурсты ұйымдастырушы немесе конкурс  комиссиясының хатшысы, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау күні мен уақытын көрсетіп  журналға тіркейді.

Конкурстық өтінімдерді өзгерту және оларды кері қайтару

Потенциалды жеткізуші өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін конкурстық өтінімдерді қабылдаудың мерзімі аяқталғанға дейін өзгертуге немесе кері қайтарып  алуға мүмкіндігі бар.

Өзгертулерді енгізу конкурсқа қатысуға берілген өтінім сияқты дайындалып, жапсырылып ұсынылады.

Конкурсқа қатысуды кері қайтарып алу жайлы хабарлама конкурсты ұйымдастырушының атына еркін нұсқадағы өтініш түрінде рәсімделіп, потенциалды жеткізушінің қолы қойылып, мөрі соғылады (бар болған жағдайда).

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімге өзгерістер енгізу немесе өтінімді кері қайтарып алу  жайлы өтінім, конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың мерзімі аяқталғанға дейін конкурс ұйымдастырушысына жеткен жағдайда ғана жарамды.

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімге өзгерістер енгізу немесе өтінімді кері қайтарып алу  жайлы өтінім, конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың мерзімі аяқталған кезде конверт ұсынылса мүмкін емес болып табылады.

Конкурс комиссиясының конкурсқа қатысушылардың өтінімдері бар конверттерді ашуы

Конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурс комиссиясы өткізеді. 2017 жылдың 17 сәуір сағат 15-00-де                          «Астана қаласының білім басқармасы» ММ басшысы, 010000,  Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11, № 702 жұмыс бөлмесі.

Конкурсты ұйымдастырушының және нақты конкурстық құжаттардың хабарландыруда (хабарламада) көрсетілген мерзімде және ретімен ұсынылса  ғана потенциалды жеткізушілердің конверттері ашуға жарамды.

Егерде, конкурсқа  тек бір өтінім ұсынылса, онда конкурсқа қатысу өтінімі ашылады. 

Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға және олардың конкурстық құжаттар талаптарына сәйкес келуін қарастыру және потенциалды жеткізушілерді конкурсқа қатысуға рұқсат беруі

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарастыру конкурс комиссиясымен, конкурсқа қатысуға үміткерлердің ішінен біліктілік талаптарына және конкурс құжаттарына сәйкес келетін потенциалды жеткізушілерді анықтау және оларды конкурсқа қатысушылар ретінде мойындау мақсатында жүргізіледі.

Конкурс комиссиясы конкурсқа қатысушылар өтінімдерін қарастыру барысында құқылы:

1) конкурсқа қатысуға үміткерлердің ішінен, потенциалды жеткізушілерден жазбаша түрде олардың өтінімдеріне қатысты мәлімдеме немесе мағлұматтарға сұраныс жасауға;

2) конкурсқа қатысуға берілген өтінімдердегі мәліметтерді нақтылау мақсатында, жазбаша түрде, мемлекеттік органдардан,  жеке тұлға мен заңды тұлғалардан  қажет ақпараттарды сұрауға.

Конкурстық құжаттардың талаптарына сәйкес, конкурсқа қатысуға өтінімдерге қатысты конкурстық комиссияның сұраныстары мен өзге әрекеттері конкурстық комиссияға жіберілмейді.  Конкурстық құжаттардың талаптарына сәйкес, конкурсқа қатысуға өтініштерді қарастыруды конкурсқа қатысуға жеткіліксіз құжаттарды жіберілген өтінімдері, конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдерді алмастыруы, талаптарға сәйкес рәсімделмеген құжаттарды реттеуі деп түсіну қажет.

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімді конкурстық құжат талаптарына жауап беретін ретінде қарастырады, егерде онда ұсынылған өтінімнің маңыздылығына нұқсан келтірмейтін, түзетуге болатын, грамматикалық немесе арифметикалық қателер ғана болса.

Конкурстық комиссия келесі жағдайда потенциалды жеткізушіні біліктілік талаптарына сәйкес емес деп таниды:

1)потенциалды жеткізуші сәйкестігін растау үшін ұсынылған құжаттарды потенциалды жеткізуші ретінде дұрыс рәсімдемесе немесе ұсынбаса;

2) потенциалды жеткізушінің сәйкестігін растау үшін ұсынылған ақпараттардың негізінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін деректер анықталса, сондай-ақ біліктілік талаптарына сәйкес келмесе;

3) біліктілік талаптары бойынша күмәнді ақпараттар ұсынылса.

Жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тарапынан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орын санына байланысты ұсыныстар саны артқан жағдайда жеткізушілерді комиссия конкурс негізінде таңдап алады.

Комиссия отырыс күнінен кейін 3 жұмыс күні ішінде орын саны көрсетілген мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылатын мектепке дейінгі ұйымдар тізбесіне қосу туралы шешім шығарады.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бұрын орналастырылған мектепке дейінгі білім беру ұйымдары конкурсқа қатыспай отырыс хаттамасына кіргізіледі.
      Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін орындардың барынша мүмкін саны көрсетілген шешім хаттама түрінде рәсімделеді.

Комиссия мынадай шешімдердің біреуін шығарады:

1) жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша тізімге қосу туралы;

2) осы Қағиданың 10-тармағымен сәйкес болмаған жағдайда жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша тізімге қосудан бас тарту туралы.

Ашық дауыс беру жолымен комиссия мүшелері дауысының көпшілігімен шешім қабылданды деп есептеледі.

Хаттаманы хатшы рәсімдейді, комиссия төрағасы және хатшы қол қояды. Комиссия отырысы ай сайын өткізіледі, егер комиссия мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы отырысқа қатысса дұрыс деп есептеледі.

45 thoughts on “Конкурс құжаттары Астана қаласы бойынша жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдарда мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша 

 1. I simply want to mention I am very new to blogging and site-building and definitely liked your web page. Most likely I’m likely to bookmark your blog post . You certainly have really good articles. Appreciate it for sharing with us your website page.

 2. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to swap solutions with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

  http://www.repairloader.net

 3. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 4. Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find numerous helpful info here within the publish, we need work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

  https://www.furnitureexpertsmovers.com/

 5. Thanks for every other magnificent article. Where else may just anybody get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am on the search for such info.

  https://www.furnitureexpertsmovers.com/

 6. I just could not go away your web site prior to suggesting that I really loved the standard information a person provide in your guests? Is gonna be back regularly in order to check out new posts

 7. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 8. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i am happy to express that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much indisputably will make certain to do not disregard this site and provides it a glance on a constant basis.

  https://www.furnitureexpertsmovers.com/bowie-md-furniture-movers

 9. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 10. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The whole glance of your site is excellent, let alone the content!

 11. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 12. Simply wanna comment on few general things, The website style and design is perfect, the content is real fantastic : D.

 13. I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 14. I believe that avoiding refined foods is the first step to lose weight. They could taste excellent, but highly processed foods have got very little nutritional value, making you take more simply to have enough power to get throughout the day. In case you are constantly consuming these foods, switching to whole grains and other complex carbohydrates will help you have more energy while feeding on less. Thanks alot : ) for your blog post.

 15. Utterly indited subject material, thanks for entropy. “The last time I saw him he was walking down Lover’s Lane holding his own hand.” by Fred Allen.

 16. Hey very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find a lot of useful info here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  http://www.repairloader.net

 17. Thanks for your posting on the vacation industry. I’d personally also like to add that if you’re a senior thinking of traveling, it really is absolutely important to buy travel insurance for golden-agers. When traveling, senior citizens are at biggest risk of having a health care emergency. Getting the right insurance coverage package on your age group can look after your health and provide you with peace of mind.

  https://www.curbed.com/users/GivingMobileApp

 18. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 19. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 20. After research a number of of the blog posts on your web site now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will be checking again soon. Pls check out my web page as nicely and let me know what you think.

 21. I am only commenting to let you know what a terrific encounter my friend’s daughter experienced checking your web site. She came to find a lot of issues, including how it is like to have an excellent coaching nature to make men and women really easily learn chosen extremely tough subject areas. You actually did more than our own expected results. I appreciate you for rendering these productive, trustworthy, revealing and in addition fun tips about this topic to Julie.

  https://www.star-viagra.net

 22. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I certainly love reading everything that is written on your website.Keep the tips coming. I enjoyed it!

 23. Terrific post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!

 24. Hello would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 25. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 26. Great website. Lots of helpful information here. I¡¦m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thank you to your effort!

 27. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 28. I savor, cause I discovered just what I used to be having a look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 29. But a smiling visitor here to share the love (:, btw great style. “Justice is always violent to the party offending, for every man is innocent in his own eyes.” by Daniel Defoe.

 30. Hello, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, could check this¡K IE still is the market chief and a huge section of other folks will miss your fantastic writing because of this problem.

 31. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this prior to. So nice to locate somebody with many original applying for grants this subject. realy appreciation for starting this up. this site can be something that is needed on the internet, a person after a little originality. beneficial project for bringing something totally new to your net!

  https://blackplanet.com/manteymagdalena914/message/20278749

Leave a Reply

Your email address will not be published.